Η διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού (HR) έχει υποστεί σημαντικές αλλαγές και ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Οι συνεχώς διευρυνόμενες λειτουργίες του HR περιλαμβάνουν τη στρατολόγηση κορυφαίων ταλέντων, τη διαμόρφωση της κουλτούρας μιας εταιρείας, την οικοδόμηση καλύτερων ηγετών και τη διατήρηση νόμιμων και αποτελεσματικών εταιρικών πολιτικών. Το άρθρο αυτό θα εξερευνήσει τις σύγχρονες τάσεις στην διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού από τις Η.Π.Α  που μπορούν να βοηθήσουν τους επαγγελματίες ανθρώπινου δυναμικού να υποστηρίξουν τους υπαλλήλους και τους οργανισμούς τους.

  1. Οι εταιρείες παρέχουν εκθέσεις προόδου σχετικά με τις προσπάθειες πολυμορφίας και ένταξης.

Οι εταιρείες συχνά δημοσιεύουν αναφορές διαφορετικότητας και άλλα αποτελέσματα για να καταδείξουν την αποτελεσματικότητα των προσπαθειών τους και να δημιουργήσουν μια κουλτούρα ένταξης. Τα τμήματα ανθρώπινου δυναμικού καλό είναι να  δημοσιοποιήσουν πληροφορίες για να περιγράψουν τα βήματα που έχουν λάβει για την αντιμετώπιση του ρατσισμού στο χώρο εργασίας και την πρόοδο που έχουν σημειώσει προς τους στόχους τους, αποδεικνύοντας έτσι ότι η γνήσια δέσμευσή τους στη φυλετική δικαιοσύνη υπερβαίνει την οπτική.

  1. Τα τμήματα ανθρώπινου δυναμικού βασίζονται στην τεχνολογία για αυτοματοποιημένες διαδικασίες ανθρώπινου δυναμικού.

Αν και πολλές εταιρείες χρησιμοποιούν ήδη λογισμικό για την πρόσληψη νέων υπαλλήλων και τη βοήθεια στη διαδικασία ενσωμάτωσης εργαζομένων, αυτές οι διαδικασίες γίνονται όλο και πιο ψηφιοποιημένες. Τα αυτοματοποιημένα εργαλεία ενσωμάτωσης, ειδικότερα, συνεχίζουν να γίνονται πιο συνηθισμένα, επιταχύνοντας και βελτιστοποιώντας έτσι τη διαδικασία πρόσληψης για εργοδότες και εργαζομένους. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεων  επωφελούνται από τεχνολογικές καινοτομίες και υπολογιστές, συμπεριλαμβανομένης της εξ αποστάσεως πρόσληψης και ενσωμάτωσης νέων υπαλλήλων.

  1. Περισσότερες εταιρείες θα υιοθετήσουν δυναμικές πολιτικές εντός του γραφείου και εξ αποστάσεως.

Όταν η πανδημία COVID-19 ανάγκασε πολλές επιχειρήσεις να κλείσουν τις πόρτες τους το 2020, οι υπάλληλοι στα γραφεία μεταπήδησαν απότομα στην εξ αποστάσεως εργασία. Παρά τη δημοτικότητα της εργασίας εξ αποστάσεως και των πολιτικών ευέλικτης εργασίας, ορισμένοι εργοδότες και εργαζόμενοι δίνουν προτεραιότητα στο χρόνο στο γραφείο για να συνεργαστούν πιο αποτελεσματικά ως ομάδα ή να αλλάξουν σκηνικό. Ενώ κάποιες εταιρείες υιοθετούν υβριδικές πολιτικές για εξ αποστάσεως και εντός γραφείου εργασίας προσφέροντας στους υπαλλήλους την ευελιξία να επιλέγουν πως προτιμούν να δουλεύουν και να είναι πιο παραγωγικοί. Ανάλογα με το μέγεθος της εταιρείας, μια ευέλικτη συμφωνία εργασίας μπορεί να περιλαμβάνει ένα χρονοδιάγραμμα ή ένα φύλλο εγγραφής για να συντονίζει τις ημέρες στο γραφείο των εργαζομένων.

  1. Οι εργοδότες θα διατηρήσουν ουσιαστικά την εταιρική κουλτούρα και τη δέσμευση των εργαζομένων.

Οι εξ ολοκλήρου ή εν μέρει απομακρυσμένοι οργανισμοί πρέπει να βρουν δημιουργικές μεθόδους για να διατηρήσουν τη συμμετοχή των απομακρυσμένων υπαλλήλων και να προωθήσουν μια θετική εταιρική κουλτούρα.  Οι εταιρείες μπορούν να φιλοξενήσουν εικονικές συναντήσεις και συναντήσεις σε στέκια, ερευνώντας τους υπαλλήλους σχετικά με τα ενδιαφέροντά τους και αυξάνοντας την εσωτερική επικοινωνία.

  1. Οι εργοδότες θα επικεντρωθούν στην ευημερία των εργαζομένων τους.

Η ευημερίας των εργαζομένων έχει αντίκτυπό της στην επιχειρηματική επιτυχία, γι’ αυτό  οι ηγέτες της εταιρείας μπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση της υγείας και της ευεξίας των εργαζομένων τους, διατηρώντας τη διαφάνεια και τη σαφή επικοινωνία εντός του οργανισμού τους. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με περισσότερη πρόσβαση σε συμβουλευτική ψυχολογία, σχέδια υγείας και ευεξίας και ενημερωμένες υπηρεσίες που μπορούν να βοηθήσουν τους εργαζόμενους να υιοθετήσουν μια ολιστική προσέγγιση της υγείας τους.

  1. Οι ομάδες ανθρώπινου δυναμικού θα τροποποιήσουν τα οφέλη των εργαζομένων.

Καθώς οι εργοδότες επιδιώκουν να παρέχουν στο προσωπικό τους την καλύτερη δυνατή ασφάλιση υγείας και παροχές, θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις εξελισσόμενες ανάγκες των εργαζομένων τους. Οι εργαζόμενοι δίνουν προτεραιότητα στην υγειονομική περίθαλψη, τα προγράμματα ευεξίας και τα προνόμια εργασίας, όπως πιστώσεις γραφείου στο σπίτι.

  1. Οι εργοδότες θα αφιερώσουν περισσότερους πόρους στην εμπειρία των εργαζομένων.

Η Gartner ερεύνησε πρόσφατα περισσότερους από 850 ηγέτες ανθρώπινου δυναμικού σε 60 χώρες, διαπιστώνοντας ότι το 47% βλέπει την εμπειρία των εργαζομένων ως κορυφαία προτεραιότητα. Η επαγγελματική ανάπτυξη και η πρόσβαση σε πόρους είναι σημαντικές πτυχές της εμπειρίας των εργαζομένων που πρέπει να λάβουν υπόψη οι εργοδότες για να προσελκύσουν και να διατηρήσουν κορυφαία ταλέντα. Οι εργαζόμενοι θα φύγουν από οργανισμούς που δεν προσφέρουν μονοπάτια σταδιοδρομίας. Ενώ οι εργαζόμενοι θέλουν ανάπτυξη σταδιοδρομίας, μόνο 1 στους 4 νιώθει σίγουρος για τις ευκαιρίες σταδιοδρομίας που είναι διαθέσιμες στις τρέχουσες εταιρείες τους. Και αν οι οργανισμοί δεν έχουν υποστήριξη επαγγελματικής ανάπτυξης και ξεκάθαρα μονοπάτια ανάπτυξης, οι εργαζόμενοι δεν φοβούνται να αναζητήσουν νέες ευκαιρίες.

  1. Οι εργοδότες θα επικεντρωθούν στη βελτιωμένη κατάρτιση ηγεσίας.

Οι επαγγελματίες ανθρώπινου δυναμικού ανησυχούν ολοένα και περισσότερο για την ανάπτυξη ηγεσίας στους οργανισμούς τους. Καθώς εξελίσσονται τα εργασιακά περιβάλλοντα, το ίδιο πρέπει και η εκπαίδευση και η ανάπτυξη ηγεσίας. Οι σημερινοί ηγέτες χρειάζονται αναβάθμιση σε πρωτοβουλίες καθοδήγησης, καθοδήγησης και ένταξης. Καλά σχεδιασμένα προγράμματα καθοδήγησης προετοιμάζουν τους ηγέτες να αντιμετωπίσουν τις συγκρούσεις, να υποστηρίξουν τα μέλη της ομάδας τους και να βελτιώσουν τις διαδικασίες. Και καθώς καθοδηγούνται οι ίδιοι, οι ηγέτες είναι καλύτερα προετοιμασμένοι να καθοδηγήσουν τους υπαλλήλους τους. Νέες στρατηγικές, ιδέες και ανοιχτές συζητήσεις μπορούν να δώσουν τη δυνατότητα στους ηγέτες να λαμβάνουν αποφάσεις με αυτοπεποίθηση γύρω από τη συμπερίληψη.

  1. Τα τμήματα ανθρώπινου δυναμικού θα αντιμετωπίσουν νέες απαιτήσεις συμμόρφωσης.

Καθώς οι νόμοι και οι κατευθυντήριες γραμμές αλλάζουν, τα τμήματα ανθρώπινου δυναμικού θα αντιμετωπίσουν νέες απαιτήσεις συμμόρφωσης. Οι διευθυντές ανθρώπινου δυναμικού θα πρέπει να ανανεώνουν τα εγχειρίδια των εργαζομένων και να επαναξιολογήσουν τους κανόνες που ορίζει το εργασιακό δίκαιο. 

 

 

ΠΗΓΗ: businessnewsdaily.com