Η εκπαίδευση είναι βασικό ανθρώπινο δικαίωμα για όλους και είναι σημαντικό για όλους να αξιοποιήσουν στο έπακρο τη ζωή τους. Η εκπαίδευση έχει μόνο θετικά να προσφέρει στον πολίτη και στην κοινωνία ως σύνολο: μειώνει τη φτώχεια, μειώνει τις κοινωνικές ανισότητες, ενδυναμώνει τις γυναίκες και βοηθά κάθε άτομο να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές του. Αποφέρει επίσης σημαντικές οικονομικές αποδόσεις για μια χώρα και βοηθά τις κοινωνίες να επιτύχουν διαρκή ειρήνη και βιώσιμη ανάπτυξη.

Bάση των στατιστικών της UNESCO (2023) το 16 % των παιδιών και των νέων παγκοσμία δεν φοιτούν στο σχολείο. Στο δημοτικό επίπεδο, 1 στα 10 παιδιά παγκοσμίως δεν πηγαίνει σχολείο και το 48% του εξωσχολικού πληθυσμού είναι κορίτσια και νέες γυναίκες. Η Αφρική κρατά την πρωτιά, αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το 30% όλων των παιδιών που δεν πηγαίνουν σχολείο παγκοσμίως.

Το 1993 η Παγκόσμια Διάσκεψη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα κήρυξε την εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα ως «ουσιώδης για την προώθηση και την επίτευξη σταθερών και αρμονικών σχέσεων μεταξύ των κοινοτήτων και για την προώθηση της αμοιβαίας κατανόησης, ανεκτικότητας και ειρήνης». Το 1994 η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών κήρυξε τη Δεκαετία των Ηνωμένων Εθνών για την Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα (1995-2004) και προέτρεψε όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ να προωθήσουν τη «διάδοση της κατάρτισης και την ενημέρωση με στόχο την οικοδόμηση μιας παγκόσμιας κουλτούρας ανθρωπίνων δικαιωμάτων». Ως αποτέλεσμα, οι κυβερνήσεις έχουν καταβάλει περισσότερες προσπάθειες για την προώθηση του HRE (Human Rights Education), κυρίως μέσω κρατικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Το δικαίωμα στην εκπαίδευση είναι μια διεθνής νομική υποχρέωση και οι κυβερνήσεις μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες για την αποτυχία παροχής εκπαίδευσης σε όλους τους πολίτες τους. Οι κυβερνήσεις πρέπει να διασφαλίσουν ότι όλα τα παιδιά μπορούν να λάβουν την εκπαίδευση που δικαιούνται κάνοντας τα εξής:

  • Κατάργηση οτιδήποτε εμποδίζει την πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση, όπως η κατάργηση νόμων που προκαλούν διακρίσεις
  • Αποτροπή ατόμων ή ομάδων από το να εμποδίσουν τα παιδιά να εκπαιδεύονται
  • Λήψη μέτρων για να διασφαλιστεί ότι τα παιδιά μπορούν να λάβουν ποιοτική εκπαίδευση – αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει την κατασκευή σχολείων ή την κατάρτιση δασκάλων

Οι κυβερνήσεις πρέπει να εγγυηθούν ότι η εκπαίδευση στη χώρα ή την πολιτεία τους πληροί τα ακόλουθα:

  • Πρέπει να υπάρχουν επαρκή υλικά, αίθουσες διδασκαλίας, εκπαιδευμένοι δάσκαλοι και ούτω καθεξής – ώστε να είναι διαθέσιμη μια ποιοτική εκπαίδευση σε κάθε παιδί.
  • Τα σχολεία πρέπει να είναι προσβάσιμα, κατάλληλα για παιδιά με ειδικές ανάγκες και κατάλληλα για το σκοπό. Πρέπει να είναι προσιτά για όλα τα παιδιά. Δεν πρέπει να υπάρχουν διακρίσεις για φύλο, φυλή, θρησκεία ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο.
  • Η εκπαίδευση πρέπει να είναι υψηλής ποιότητας και να περιλαμβάνει σχετικές πληροφορίες που είναι κατάλληλες. Τα παιδιά με αναπηρία έχουν δικαίωμα στην ίδια ποιότητα εκπαίδευσης.
  • Τα σχολεία και τα σχολικά συστήματα πρέπει να είναι κατάλληλα για τις κοινότητες που εξυπηρετούν.

Επίσης υπάρχουν και άλλοι οργανισμοί και άτομα που παίζουν ρόλο στη διασφάλιση ότι όλα τα παιδιά μπορούν να έχουν πρόσβαση στην ποιοτική εκπαίδευση. Αυτά περιλαμβάνουν διακυβερνητικούς φορείς όπως η UNESCO, διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, επιχειρήσεις, κοινωνίες των πολιτών και γονείς.

ΠΗΓΕΣ: USESCO , COUNCIL OF EUROPE