Το εργασιακό στρες θεωρείται ότι είναι μια αντίδραση στην απώλεια ή την έλλειψη έλεγχου πάνω στην εκτέλεση της εργασίας. Εμφανίζεται όταν ο εργαζόμενος πρέπει να κάνει κάτι που δεν είναι ικανός ή και πρόθυμος να το κάνει. Η εργασία και τα εργασιακά περιβάλλοντα που τον δυσκολεύουν στο να προσηλωθεί στη δουλειά, προκαλούν στον εργαζόμενο έντονο στρες. Ένας σημαντικός παράγοντας ώστε να προληφθεί και να θεραπευτεί το φαινόμενο του στρες είναι η καλή ηγεσία.

Η καλή ηγεσία είναι η πραγματοποίηση μιας λειτουργικής πραγματικότητας στο χώρο εργασίας, η οποία επιτυχαίνεται με την εξεύρεση λύσεων για τα ακόλουθα 4 ζητήματα:  

  1. Να τεθούν οι κύριοι στόχοι της οργάνωσης/εταιρείας, να προσδιοριστούν τα προβλήματα ως προς την απόκτηση των στόχων αυτών και να τεθούν τρόποι αντιμετώπισης των προβλημάτων αυτών.
  2. Πως μπορεί η οργάνωση να εναρμονιστεί επιτυχώς με το περιβάλλον της και να ενσωματωθεί μέσα σε αυτό; Αναφέρεται στην επαφή της εταιρείας με τους πελάτες και συνεργάτες, καθώς και με την εναρμόνιση με την κυβέρνηση και νομοθεσία.
  3. Η βελτίωση της εσωτερικής συνεργασίας, της συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών τμημάτων καθώς και μέσα στα διάφορα τμήματα. Δημιουργία διαδικασιών για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του πελάτη, έτσι ώστε οι υπάλληλοι να μπορούν να εργαστούν αποτελεσματικά και ευχαρίστα χωρίς περιττή αλλοτρίωση και στρες.
  4. Να δημιουργηθεί μια καθημερινή πραγματικότητα που επιτρέπει σε εκείνους που συμμετέχουν σε αυτή να βυθίζονται στη δουλειά χωρίς περιττούς περισπασμούς. Η ύπαρξη μιας λειτουργικής κοινωνικής δομής, χωρίς διακρίσεις και σύγκρουσης, κατανομή καθηκόντων στους υπάλληλους με τις κατάλληλες ιδιότητες και συνεχής εκμάθηση των υπάλληλων.

Η επιτυχής εκτέλεση των πιο πάνω στόχων δημιουργεί μια ασφαλή πραγματικότητα με το ελάχιστο δυνατό στρες και αλλοτρίωση. Πιο συγκεκριμένα, ο καλός ηγέτης πρέπει να έχει τα ακόλουθα κριτήρια ώστε να καταφέρει την επίτευξη των πιο πάνω:

  1. Να διαθέτει την κατάλληλη μόρφωση και εμπειρία στον τομέα του.  
  2. Να έχει εξαιρετικές επικοινωνιακές και κοινωνικές ικανότητες και να μπορεί να αντιμετωπίζει πολλά διαφορετικά ζητήματα ταυτόχρονα.   
  3. Να έχει ηθική συνείδηση. Να βάζει πάντα το συμφέρον της εταιρείας επάνω από δίκες του ανάγκες, να μην αδικεί ή να κακομεταχειρίζεται κανέναν.
  4. Να μελετά με σύνεση τις αποφάσεις του πριν να δράσει.
  5. Να διαθέτει αρκετή ενέργεια και αντοχή για να εκτελεί τα καθήκοντα του.

 

Πηγή: Αποτελεσματική διαχείριση του εργασιακού στρες-Stress Management (2006), Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Επιμέλεια Έκδοσης Α.-Σ Αντωνίου και C.L. Cooper