Ασυνείδητα

στο μυαλό κυριαρχεί

η ύπαρξη σου.

 

Συνειδητά η

καρδιά σε αναζητά

χτύπους μετράω.

 

Όταν βραδιάσει

το φεγγάρι μου ξυπνά

το παρελθόν μας.

 

Σαν ξημερώσει

το παρόν με χαιρετά

και χαμογελά!